logo

פרופ' יואב ינון

מומחה בגניקולוגיה, מיילדות, אולטראסאונד והיריון בסיכון גבוה

סקירת מערכות, דיקורי מי שפיר, מעקבי היריון
 • Prenatal visualization of the pituitary gland using 2- and 3-dimensional sonography: comparison to prenatal magnetic resonance imaging. Katorza E, Bault JP, Gilboa Y, Yinon Y , Hoffmann C, Achiron R.; J Ultrasound Med. 2012 Oct

 • Safety of labor induction with prostaglandin E2 in grandmultiparous women. Haas J, Barzilay E, Chayen B, Lebovitz O, Yinon Y , Hendler I, Harel L. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Sep

 • Previous abortion is a positive predictor for ongoing pregnancy in the next cycle in women with repeated IVF failures. Haas J, Lerner-Geva L, Yerushalmi GM, Maman E, Yinon Y , Baum M, Hourvitz A.; Reprod Biomed Online. 2012 Oct

 • Diffusion MRI Findings in Monochorionic Twin Pregnancies after Intrauterine Fetal Death. Hoffmann C, Weisz B, Yinon Y , Hogen L, Gindes L, Shrim A, Sivan E, Schiff E, Lipitz S. AJNR Am J Neuroradiol. 2012 Aug

 • Vascular limb occlusion in twin-twin transfusion syndrome (TTTS): case series and literature review. Schrey S, Huber A, Hecher K, Quintero R, Alkazaleh F, Moise KJ Jr, Allbert JR, Schneider C, Palermo M, Yinon Y , Chmait RH, Windrim R, Ryan G.; Am J Obstet Gynecol. 2012 Aug

 • Mode of delivery and neonatal outcome in uncomplicated monochorionic twin pregnancies. Weisz B, Hogen L, Yinon Y , Mazaki S, Gindes L, Schiff E, Lipitz S. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Aug

 • Should patients with documented fetal lung immaturity after 34 weeks of gestation be treated with steroids? Yinon Y , Haas J, Mazaki-Tovi S, Lapidot N, Mazkereth R, Hourvitz A, Sivan E, Schiff E, Weisz B.; Am J Obstet Gynecol. 2012 Sep

 • Preterm premature rupture of membranes in the presence of cerclage: is the risk for intra-uterine infection and adverse neonatal outcome increased? D Laskin M, Yinon Y , Whittle WL.; J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Apr

 • A case of spontaneous intra-amniotic hemorrhage in an asymptomatic patient at near term pregnancy. Gilboa Y, Duvdevani N, Yinon Y , Achiron R. Fetal Diagn Ther. 2012. Epub 2011 Dec

 • Umbilical cord hernias: prenatal diagnosis and natural history. Haas J, Achiron R, Barzilay E, Yinon Y , Bilik R, Gilboa Y.; J Ultrasound Med. 2011 Dec

 • Planned caesarean hysterectomy versus "conserving" caesarean section in patients with placenta accreta. Amsalem H, Kingdom JC, Farine D, Allen L, Yinon Y , D'Souza DL, Kachura J, Pantazi S, Windrim R.; J Obstet Gynaecol Can. 2011 Oct

 • Perinatal outcome of monochorionic twins with selective IUGR compared with uncomplicated monochorionic twins. Weisz B, Hogen L, Yinon Y , Gindes L, Shrim A, Simchen M, Schiff E, Lipitz S. Twin Res Hum Genet. 2011 Oct

 • Cord blood adiponectin and infant growth at one year. Mazaki-Tovi S, Kanety H, Pariente C, Hemi R, Kuint J, Yinon Y , Schiff E, Sivan E. J Pediatr Endocrinol Metab. 2011

 • Utility of head/abdomen circumference ratio in the evaluation of severe early-onset intrauterine growth restriction. al Riyami N, Walker MG, Proctor LK, Yinon Y , Windrim RC, Kingdom JC. J Obstet Gynaecol Can. 2011 Jul

 • Pregestational, periconceptional, and gestational primary maternal cytomegalovirus infection: prenatal diagnosis in 508 pregnancies. Feldman B, Yinon Y , Tepperberg Oikawa M, Yoeli R, Schiff E, Lipitz S. Am J Obstet Gynecol. 2011 Oct

 • Screening, diagnosis, and management of cytomegalovirus infection in pregnancy. Yinon Y , Farine D, Yudin MH. Obstet Gynecol Surv. 2010 Nov

 • Vascular dysfunction in women with a history of preeclampsia and intrauterine growth restriction: insights into future vascular risk. Yinon Y , Kingdom JC, Odutayo A, Moineddin R, Drewlo S, Lai V, Cherney DZ, Hladunewich MA.; Circulation. 2010 Nov

 • Fetal cardiac tumors: a single-center experience of 40 cases. Yinon Y , Chitayat D, Blaser S, Seed M, Amsalem H, Yoo SJ, Jaeggi ET.; Prenat Diagn. 2010 Oct;30

 • Early intrauterine transfusion in severe red blood cell alloimmunization. Yinon Y , Visser J, Kelly EN, Windrim R, Amsalem H, Seaward PG, Ryan G. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Nov

 • Cytomegalovirus infection in pregnancy. Yinon Y , Farine D, Yudin MH, Gagnon R, Hudon L, Basso M, Bos H, Delisle MF, Menticoglou S, Mundle W, Ouellet A, Pressey T, Roggensack A, Boucher M, Castillo E, Gruslin A, Money DM, Murphy K, Ogilvie G, Paquet C, Van Eyk N, van Schalkwyk J; Fetal Medicine Committee, Canada.; J Obstet Gynaecol Can. 2010 Apr

 • Perinatal outcome following fetal chest shunt insertion for pleural effusion. Yinon Y , Grisaru-Granovsky S, Chaddha V, Windrim R, Seaward PG, Kelly EN, Beresovska O, Ryan G.; Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Jul

 • Hypospadias in males with intrauterine growth restriction due to placental insufficiency: the placental role in the embryogenesis of male external genitalia. Yinon Y , Kingdom JC, Proctor LK, Kelly EN, Salle JL, Wherrett D, Keating S, Nevo O, Chitayat D.; Am J Med Genet A. 2010 Jan

 • Use of low molecular weight heparin in pregnant women with mechanical heart valves. Yinon Y , Siu SC, Warshafsky C, Maxwell C, McLeod A, Colman JM, Sermer M, Silversides CK.;Am J Cardiol. 2009 Nov

 • Adiponectin and leptin concentrations in dichorionic twins with discordant and concordant growth. Mazaki-Tovi S, Kanety H, Pariente C, Hemi R, Yinon Y , Wiser A, Schiff E, Sivan E. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Mar; Epub 2008 Dec 9.

 • Fetal pleural effusions; Yinon Y , Kelly E, Ryan G.; Obstet Gynaecol. 2008 Feb

 • Severe intrauterine growth restriction pregnancies have increased placental endoglin levels: hypoxic regulation via transforming growth factor-beta 3; Yinon Y , Nevo O, Xu J, Many A, Rolfo A, Todros T, Post M, Caniggia I.; Am J Pathol. 2008 Jan

 • Fetal thymus size as a predictor of chorioamnionitis in women with preterm premature rupture of membranes. Yinon Y , Zalel Y, Weisz B, Mazaki-Tovi S, Sivan E, Schiff E, Achiron R.; Ultrasound Obstet Gynecol. 2007 Jun

 • Clinical outcome of cystectomy compared with unilateral salpingo-oophorectomy as fertility-sparing treatment of borderline ovarian tumors; Yinon Y , Beiner ME, Gotlieb WH, Korach Y, Perri T, Ben-Baruch G.; Fertil Steril. 2007 Aug

 • Fetal cardiomyopathy--in utero evaluation and clinical significance. Yinon Y , Yagel S, Hegesh J, Weisz B, Mazaki-Tovi S, Lipitz S, Achiron R.; Prenat Diagn. 2007 Jan

 • Pregnancy outcome after age 50. Simchen MJ, Yinon Y , Moran O, Schiff E, Sivan E.; Obstet Gynecol. 2006 Nov

 • Antenatal noninvasive treatment of patients at risk for alloimmune thrombocytopenia without a history of intracranial hemorrhage. Yinon Y , Spira M, Solomon O, Weisz B, Chayen B, Schiff E, Lipitz S.; Am J Obstet Gynecol. 2006 Oct

 • Safety of IVF under anticoagulant therapy in patients at risk for thrombo-embolic events. Yinon Y , Pauzner R, Dulitzky M, Elizur SE, Dor J, Shulman A.; Reprod Biomed Online. 2006 Mar;

 • Prenatal diagnosis and outcome of congenital cytomegalovirus infection in twin pregnancies. Yinon Y , Yagel S, Tepperberg-Dikawa M, Feldman B, Schiff E, Lipitz S.; BJOG. 2006 Mar

 • Insulin-like growth factor binding protein-1 detection in preterm labor: evaluation of a bedside test. Elizur SE, Yinon Y , Epstein GS, Seidman DS, Schiff E, Sivan E.; Am J Perinatol. 2005 Aug

 • Growth restriction as a determinant of outcome in preterm discordant twins. Yinon Y , Mazkereth R, Rosentzweig N, Jarus-Hakak A, Schiff E, Simchen MJ.; Obstet Gynecol. 2005 Jan