logo

פרופ' יואב ינון

מומחה בגניקולוגיה, מיילדות, אולטראסאונד והיריון בסיכון גבוה

סקירת מערכות, דיקורי מי שפיר, מעקבי היריון

וירוס ה-CMV) Cytomegalovirus) הינו הגורם הזיהומי השכיח ביותר לחירשות מולדת. כ-1% מהילודים נולדים עם CMV מולד, כלומר מפרישים את הוירוס בשתן.בישראל קרוב ל-80% מהנשים בגיל הפריון נחשפו בעברן לוירוס בעוד ש-20% מהנשים בגיל הפריון לא נחשפו בעבר לוירוס ואינן מחוסנות. הסיכון של אישה שלא נחשפה בעבר לוירוס להידבק ב-CMV במהלך ההיריון הוא סביב 2%. לרב ההדבקה נגרמת על ידי מגע עם שתן/רוק של ילדים שנמצאים במעון/גן ולמעשה אין דרך יעילה למנוע הדבקה. הדבקה ב-CMV יכלה לגרום למחלה דמוית שפעת עם חום וחולשה אך יכלה גם להיות נטולת סימפטומים לחלוטין.


מה הסיכון להדבקה של העובר אם האימא נדבקת לראשונה ב-CMV במהלך ההיריון?

הסיכון להדבקה של העובר תלויה בגיל ההיריון שבו האימא נדבקה. במחקר שנעשה בתל השומר ופורסם לאחרונה נמצא כי הדבקה שקורית טרם הכניסה להריון כרוכה בסיכון אפסי להדבקה של העובר. אם ההדבקה קורית סביב הכניסה להריון הסיכון להדבקה של העובר הוא סביב 5% , אם ההדבקה קורית בטרימסטר ראשון הסיכון להדבקה עוברית הינו 30%, אם ההדבקה קורית בטרימסטר שני ( שבוע 14 עד 28) הסיכון עולה ל-40% והדבקה בטרימסטר שלישי (אחרי שבוע 28) כרוכה בסיכון של 60% להדבקה של העובר.


כיצד ניתן לדעת אם העובר נדבק?

האבחנה של הדבקה עוברית ב-CMV מבוססת על דיקור מי שפיר שצריך להתבצע אחרי שבוע 21 וכ-7 שבועות אחרי זמן ההדבקה המשוער של האימא.

הבדיקה שמבוצעת היא בדיקה לנוכחות החומר הגנטי של הוירוס (PCR) ובדיקה לנוכחות החלבון של הוירוס (Shell-Vial). תשובה שלילית למעשה כמעט שוללת לחלוטין אפשרות שהעובר נדבק בוירוס.


מהי המשמעות אם העובר נדבק?

הסיכון לתחלואה ופגיעה בילוד במידה והעובר נדבק תלויה בעיקר בגיל ההיריון שבו אירעה ההדבקה. הדבקה בטרימסטר ראשון כרוכה בסיכון של סביב 20% לפגיעה בילוד כאשר 80% מהילדים יהיו בריאים לחלוטין. הפגיעה כוללת בעיקר חירשות שיכלה להיות חלקית או מלאה וכן עלולה לכלול נזק נוירולוגי אחר כגון פיגור שכלי ואיחור התפתחותי. לעיתים הילוד נולד בריא לחלוטין ללא סימפטומים ומפתח סיבוכים כגון חירשות בהמשך החיים כעבור מספר שנים. הסיכון לתחלואה בילוד בעקבות הדבקה עוברית בטרימסטר שני הוא הרבה יותר נמוך ועומד על 5% בלבד בעוד שהדבקה עוברית בטרימסטר שלישי כרוכה בסיכון אפסי לתחלואה בילוד.


כיצד ניתן לדעת אם עובר שנדבק יהיה חולה או פגוע לאחר הלידה?

באופן עקרוני לא ניתן לדעת מראש בוודאות אם העובר שנדבק יהיה בריא או חולה. עם זאת, אנחנו נעזרים בבדיקות אולטראסאונד חוזרות וכן ב-MRI עוברי כדי להעריך את מידת הפגיעה בעובר. מצד אחד סימנים חשודים באולטראסאונד כגון הסתיידויות מוחיות, הרחבת חדרי מח או היקף ראש קטן מעלים מאד את הסבירות שהעובר יהיה חולה ויסבול מנזק נוירולוגי. מצד שני, אם בדיקות האולטראסאונד החוזרות תקינות ו-MRI מח עוברי שמבוצע בדרך כלל סביב שבוע 32 להריון הינו תקין הסיכון לפגיעה נוירולוגית כמו פיגור שכלי או איחור התפתחותי הינו נמוך ביותר. עם זאת, לקוי שמיעה הינה פגיעה שלא ניתן לחזותה לפני הלידה.


האם ישנו טיפול טרום-לידתי או פוסט-לידתי יעיל?

לצערנו עדיין לא נמצא טיפול טרום לידתי מוכח ל-CMV בהריון. ב-2005 התפרסם מאמר איטלקי שהצביע על יעילות לכאורה של תכשיר של נוגדנים ספציפיים לוירוס (CMV HYPERIMMUNE GLOBULIN) הן במניעת הדבקה של העובר והן בהקטנת התחלואה במידה והעובר נדבק. תכשיר זה עדיין לא נחשב כבעל יעילות מוכחת ולמעשה בימים אלו מתבצעים שני מחקרים באיטליה ובארה"ב שאמורים להוכיח את יעילותו.

לאחר הלידה במידה ויש עדות למחלה בילוד כגון לקוי שמיעה ישנה התוויה לטפל בתרופה אנטי וירלית שנקראת גנסיקלוביר, תרופה שהוכחה כבעלת יכולת להקטין את ההידרדרות בשמיעה של הילד. התרופה ניתנת בדרך כלל למשך שנה ומחייבת מעקבים של ספירות דם היות ועלולה לגרום לירידה בספירה הלבנה של הילד.


השירות שניתן במסגרת המרפאה של ד"ר ינון:

במסגרת המרפאה ניתן ייעוץ מקיף לבני הזוג לגבי סיכויי ההדבקה והפרוגנוזה לאחר הלידה על פי הממצאים של בדיקות הדם ובדיקות העזר הנוספות שנעשו. כמו כן מבצע ד"ר ינון דיקור מי שפיר במידת הצורך על מנת לשלול או לאבחן הדבקה של העובר וכן סקירות אולטראסאונד מכוונות על מנת לאתר סימנים של מחלת CMV בעובר.