logo

פרופ' יואב ינון

מומחה בגניקולוגיה, מיילדות, אולטראסאונד והיריון בסיכון גבוה

סקירת מערכות, דיקורי מי שפיר, מעקבי היריון

מעקב הריון בתאומים

באופן כללי, הריון תאומים מצריך מעקב הריון צמוד יותר בשל הסיבוכים הפוטנציאלים הכרוכים בהיריון מסוג זה ובמיוחד אם מדובר בהריון תאומים עם שליה משותפת ( תאומים מונוכוריאלים)

טרימסטר ראשון: בהריון תאומים לאולטראסאונד בטרימסטר ראשון יש חשיבות רבה בקביעת סוג התאומים וסוג השליות. לסוג התאומים השלכה על המשך מעקב ההריון.

שקיפות עורפית: בהריון תאומים יש חשיבות רבה לבצע שקיפות עורפית. הסיבות לכך כוללות:

  • בתאומים לא ניתן להשתמש בסקר ביוכימי ראשון ושני על מנת לקבוע את הסיכון לתסמונת דאון כך שהערכת הסיכון לתסמונת דאון בתאומים מסתמכת בעיקר על השקיפות העורפית.

  • בתאומים מונוכוריאלים הבדל משמעותי בשקיפות העורפית בין התאומים יכל לנבא התפתחות סיבוכים בהמשך ההריון

  • בבדיקת השקיפות העורפית ניתן לקבוע את סוג התאומים מבחינת סוג השליה ומידת ההפרדה בין התאומים.


טרימסטר שני: בטרימסטר השני יש לבצע כמו בהריון יחיד סקירה מוקדמת בשבוע 14-16 וסקירה מאוחרת בשבוע 22-24. במידה ומאובחן מום משמעותי באחד העוברים, ניתן לבצע הפחתה סלקטיבית.
מעבר לסקירות חשוב לבצע מעקב אחר אורך צואר הרחם כדי לאתר סיכון ללידה מוקדמת ומעקב גדילה של שני העוברים. במידה ומדובר בהריון תאומים מונוכוריאלים חשוב לבצע אולטראסאונד כל שבועיים כדי לאבחן מוקדם את הסיבוכים האופייניים להריון מסוג זה (ראה פרק תאמים מונוכוריאלים).
בהריון תאומים מונוכוריאלים מומלץ גם לבצע אקו לב עובר בשבוע 20-22 עקב שכיחות גבוהה יחסית של מומי לב בתאומים מסוג זה.


דיקור מי שפיר: בתאומים דיזיגוטים, הסיכון להפרעה כרומוזומלית בכל תאום הוא כמו של עובר בהריון יחיד עבור אותה אם, אך היות ומדובר בשניים הסיכון הינו פי 2 עבור אותו הריון בהשוואה להריון יחיד. באישה בת 33 בהריון תאומים הסיכון לתסמונת דאון דומה לסיכון של אישה בת 35 בהריון יחיד.
הדיקור מי שפיר בתאומים כרוך בשני דיקורים- דיקור עבור כל שק. היות שכך, ההנחה היא שדיקור בתאומים כרוך בסיכון גבוה יותר בהשוואה לדיקור בהריון יחיד. עבודה שהשוותה שיעור אובדני הריון בתאומים שלא עברו דיקור לעומת תאומים שעברו דיקור מצאה שיעור אובדני הריון של 1% בקבוצה שלא עברה דיקור לעומת 3% בקבוצה שעברה דיקור-כלומר, תוספת סיכון של 2% בעקבות הדיקור מי שפיר. בדיקור מי שפיר של תאומים חשוב להקפיד לדגום בכל פעם שק אחר ולעיתים נעזרים בהזרקת צבע על מנת לוודא שנדגמו 2 שקים שונים. בתאומים מונוכוריאלים ניתן להסתפק בדיקור של שק אחד בשל ההנחה שמדובר בעוברים שהם זהים גנטית. עם זאת, כאשר יש מום או ממצא כלשהו באחד העוברים, נהוג לדקר את שני השקים.


טרימסטר שלישי: לרב, סיבוכי ההריון האופייניים לתאומים כולל לידה מוקדמת, יתר לחץ דם/רעלת הריון והאטה בצמיחה התוך רחמית יבואו לידי ביטוי בטרימסטר זה. לכן, בשלב זה יש להעלות את תדירות מעקבי ההריון לאחת לשבועיים לפחות. בכל ביקור יש צורך בבדיקת לחץ דם וחלבון בשתן ובדיקת אולטראסונד לצורך מדידת אורך צוואר הרחם ולצורך הערכת משקל וכמות מי שפיר.