logo

פרופ' יואב ינון

מומחה בגניקולוגיה, מיילדות, אולטראסאונד והיריון בסיכון גבוה

סקירת מערכות, דיקורי מי שפיר, מעקבי היריון

לידת תאומים

בהריון תאומים בי כוריאלים בי אמניוטים, במידה ולא מתפתחת לידה ספונטנית קודם לכן, נהוג ליילד סביב שבוע 38-39. בהריון תאומים מונוכוריאלים בי אמניוטים ללא סיבוכים נהוג ליילד סביב שבוע 36-37.

אופן הלידה: אופן הלידה תלוי במצגים של העוברים. במידה והתאום המקדים נמצא במצג ראש, ניתן לאפשר לידה וגינלית, גם אם התאום השני איננו במצג ראש. הסיבה שאנחנו מאפשרים יילוד וגינלי של תאום שני במצג עכוז ( בניגוד להריונות יחיד במצג עכוז שם יש המלצה גורפת לניתוח קיסרי) היא שהתאום הראשון "מפלס" את הדרך לתאום השני ועל ידי כך מאפשר יילוד קל יחסית. הסייג היחיד הינו מצב שבו התאום השני איננו במצג ראש והינו מוערך כגדול יותר מהתאום הראשון ביותר מ-20%. במצב זה ההמלצה תהיה יילוד בניתוח קיסרי. הלידות של תאומים מתרחשות בחדר ניתוח. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שישנו סיכון של 2-3% לצורך בניתוח קיסרי של התאום השני לאחר לידתו של התאום הראשון.

במסגרת המרפאה מבצע ד"ר יואב ינון ייעוץ ומעקבים של הריונות תאומים בכלל ותאומים מונוכוריאלים בפרט. כמו-כן מבצע ד"ר ינון שקיפות עורפית, סקירות מערכות, ודיקור מי שפיר בהריונות תאומים וכן הפחתות סלקטיביות במידת הצורך. (דיקור מי השפיר וההפחתות מתבצעים בבית חולים אסותא, רמת החיל).

ד"ר ינון נמנה על הצוות הבכיר של היחידה לרפואת העובר בתל השומר ובמסגרת היחידה בבית חולים מבצע את ניתוח הלייזר במקרים של TTTS וצריבת חבל טבור במקרים של תאומים מונוכוריאלים שנדרשים לכך (sIUGR, מומים).