logo

פרופ' יואב ינון

מומחה בגניקולוגיה, מיילדות, אולטראסאונד והיריון בסיכון גבוה

סקירת מערכות, דיקורי מי שפיר, מעקבי היריון

השכיחות הטבעית של הריון תאומים הינה 1:80. ב-30 שנים האחרונות השכיחות של תאומים עלתה ביותר מ-100% עקב השימוש הגובר והולך בטיפולי IVF, וכיום בערך 3% מההריונות הינם הריונות תאומים.

שני שליש מהריונות התאומים הספונטניים הינם דיזיגוטים (לא זהים), כלומר, תוצאה של הפריה של שתי ביציות שונות, וכשליש הינם מונוזיגוטים (זהים), כלומר, תוצאה של התפצלות הביצית המופרית לשני עוברים שונים.

בהריונות תאומים שיעור סיבוכי ההיריון גבוה יותר בהשוואה להריונות יחיד וכולל שכיחות גבוהה יותר של לידה מוקדמת, יתר לחץ דם הריוני ורעלת הריון, סכרת הריונית והאטה בצמיחה התוך רחמית (IUGR). כמו- כן, בהריונות תאומים ובעיקר בתאומים מונוזיגוטים ישנה שכיחות גבוהה יותר של מומים מולדים והפרעות כרומוזומליות.

סיבוכי הריון בתאומים

כאמור כל סיבוכי ההיריון שכיחים יותר בהריון תאומים. הסיבוך העיקרי בהריון תאומים הינו לידה מוקדמת. גיל ההיריון הממוצע בלידה בהריון תאומים הינו שבוע 36 וכ-10% מהנשים בהריון תאומים יילדו לפני שבוע 32 להריון. אין לנו יכולת בתחילת ההיריון לקבוע איזו אישה עם הריון תאומים תלד בסבירות גבוהה מוקדם ואיזו אישה תמשוך עד שבוע 36-38.

מדידת אורך צוואר הרחם באולטראסאונד עשויה לסייע בניבוי לידה מוקדמת כאשר צוואר רחם קצר מ-20 מ"מ בשבוע 20-24 מעיד על סיכון מוגבר ללידה מוקדמת.

בנשים בהריון תאומים עם צירים מוקדמים, הסיכון ללידה בתוך שבוע ימים אם אורך הצואר הוא 0-5 מ"מ הינו 80%. סיכון זה יורד ל-30% אם אורך הצואר הוא 11-15 מ"מ ו-7% אם אורך הצואר הנמדד הוא
21-25 מ"מ.

לצערנו, עדיין אין בידינו כלים טובים למניעת לידה מוקדמת בתאומים. טיפול בפרוגסטרון, שהוכח כיעיל במניעת לידה מוקדמת בהריונות יחיד עם צוואר מקוצר, לא הוכח כבעל יעילות בתאומים. גם תפירת צוואר הרחם לא הוכחה כבעלת יעילות בהריונות תאומים עם צוואר רחם מקוצר.

בעוד שבהריונות יחיד יש גדילה לינארית ועליה במשקל של העובר עד שבוע 37 להריון, בתאומים הגדילה הלינארית נעצרת בשבוע 32 ואז יש האטה משמעותית בגדילה. כתוצאה מכך, בשבוע 37 תאום שוקל בממוצע 600 גרם פחות מעובר יחיד.

סיבוך שכיח נוסף בהריונות תאומים הינו האטה בצמיחה התוך רחמית של אחד התאומים כך שעובר אחד גדל על אחוזון תקין בעוד שהעובר שני הינו קטן לגיל הריון ונמצא מתחת לאחוזון 10. כתוצאה מכך נוצר פער גדול (דיסקורדנטיות) בין העוברים. דיסקורדנטיות של מעל 20% נחשבת משמעותית ובעיקר אם העובר הקטן הינו מתחת לאחוזון 10. לעיתים מצב זה מחייב אשפוז בבית חולים במחלקת הריון בסיכון ויילוד מוקדם כתלות בחומרת המצב. לכן, בהריון תאומים יש חשיבות לעקוב החל משבוע 24 אחר גדילת העוברים כל 2-3 שבועות.